#Хващамгората екампания за почистване.;благотворителна инициатива.; начин на мислене.

Бъди един от нас!

Здравейте, приятели!

Ние вярваме в индивидуалната социална отговорност

Индивидуалната социална отговорност е жизнено кредо. Тя е култура на поведение, уважение към себе си и другите, самодисциплина, любов към природата и средата, която ни заобикаля, към хората, към планетата.

Включи се

#Хващамгората е гражданското олицетворение на този начин на мислене и активна общност от хора, споделящи еднакви ценности и подкрепящи се в усилията си да осъществят позитивна промяна в средата, която обитават. Ние …

Уважаваме природата
Не замърсяваме
Почистваме чужд боклук
Събираме разделно отпадъци
Организираме дарителски акции
Забавляваме се

Нашите кампании

Запознайте се с нашите кампании и резултатите от тях

Кампания за почистване на лесопарк Борисова градина в кв. Лозенец 14-ти Април 2019

Ежегодна гражданска инициатива за почистване на отпадъците от гората 

Виж повече

Благотворителна акция за даряване на употребявани вещи и детски играчки

Дарителска акция в полза на бежанските центрове в България

Виж повече

Предложи кампания, дарителска акция или друга инициатива

Разкажи ни за идеята си, за да обединим усилия в осъществяването ѝ

Пиши ни

Медиите за нас

Следете медийния отзвук за #Хващамгората

Последно от блога

Запознайте се с нашите инициативи и четете полезна информация

Искам да получавам известия за предстоящи кампании на #Хващамгората